Publisert på

Lydisolerte hetter i praktisk bruk

SKVTechnik rapporterer om brukeropplevelse ved bruk av lydisolerte hetter for sidekanalblåsere. SKVTechnik har vært en nettforhandler av sidekanalkompressorer siden 2012. Siden 2016 har forhandleren også tilbudt lydisolerte hetter som supplerer sidekanalblåsere som tilbys av en viktig komponent i produktporteføljen.

Sidekanalblåsere har iboende integrerte lyddempere i eksisterende inntaks- og avgangskanaler. Disse tjener til å redusere støynivået til sidekanalblåsere til et nivå som er utholdelig for bruk i nærheten av arbeidsplasser i industrielle og kommersielle lokaler. Volumet av sidekanalblåsere av SKVTechnik er forskjellig. De små 0.2kW-maskinene er 50 dB (A). Større sidekanalblåsere i 25kW-klassen er rundt 80 db (A). Dette kan bli en plage, spesielt i nærheten av arbeids- eller kontorlokalet. SKVTechnik tilbyr to typer støyreduksjon. Dette er på den ene side flere lyddempere for sidekanalblåsere og på den annen side de lydisolerte hettene.

Først noen ord om de ekstra silencers.
Ytterligere lyddempere for sidekanalblåsere er montert direkte på maskinen på inntakskanalen eller på blåsekanalen på sidekanalblåseren. Avhengig av om sidekanalkompressoren er en trykkapplikasjon eller en sugepåføring, er den ekstra lyddemperen montert på inntakskanalen under påføring av trykk, og den ekstra lyddemperen er montert på eksoskanalen under sugepåføring. Ytterligere lyddempere reduserer lyden av sidekanalblåseren med ca. 5-7 prosent. De ser rørformet ut og er integrert i rør- eller slangesystemet nær sidekanalkompressoren om mulig.

Nå følger en beskrivelse av de lydisolerte hettene.
Lydisolerte hetter for sidekanalblåsere reduserer den utstrålede lyden med rundt 7 til 12 prosent. Dette viser kvaliteten på lydisolerte hetter. Prisen på lydisolerte hetter for sidekanalblåsere avhenger sterkt av kvaliteten på dekslene.

Akustiske hetter må alltid matche klassen på sidekanalblåseren. Det er viktig at prosessvarmen som genereres av sidekanalkompressoren, løsnes i tilstrekkelig grad. Det er derfor ikke bare viktig for kundene at den tilgjengelige sidekanalblåseren passer inn i hetten, men også at varmen som genereres av sidekanalblåseren, også fjernes fra hetten. SKVTechnik tilbyr kombinasjoner av sidekanalblåsere og lydisolerte hetter, som er nøyaktig tilpasset hverandre og kan settes inn i systemer med minste mulige dimensjoner. Dessverre er ventetiden for lydisolerte hetter med 3 til 4 uker betydelig. Lydisolerte hetter er ikke på lager, men er produsert på forespørsel. Dette har imidlertid fordelen for kundene at lydisolerte hetter alltid er tilpasset den nyeste versjonen av sidekanalblåsere.

På grunn av de forskjellige versjonene av sidekanalblåsere av SKVTechnik, finnes det også ulike typer lydisolerte hetter. For eksempel varierer utformingen av inntaks- eller eksosrørene til sidekanalblåsere noen ganger betydelig. Dette gjelder posisjonen eller retningen til rørene. I tillegg tar lydisolerte hetter hensyn til de ulike varmemissionsverdiene til sidekanalblåsere. Det er lydisolerte hetter som har separate vifter for varmeavledning, og gir dermed ventilasjon inne i lydisolert hette. Lydisolerte hetter er selvsagt beskyttet mot brann og er vanligvis utstyrt med en metallisk ytre hud, noe som gjør dem resistente mot værforhold innenfor visse grenser. Lydisolerte hette er generelt ikke egnet for utendørs bruk. Kunder spør produktkonsulenter av SKVTechnik for slike applikasjoner.

Lydisolering for sidekanalblåsere har innvendige festemidler til maskinene. Disse skinnene er montert på sidekanalblåseren fra andre produsenter kan monteres. I utgangspunktet anbefaler SKVTechnik alltid å alltid skaffe lydkabelen sammen med sidekanalblåseren. Avvikende fra dette kan kundene imidlertid også kjøpe de lydisolerte hettene i tillegg til eksisterende sidekanalkompressorer. Nøyaktige dimensjoner for ledig plass finnes i produktbeskrivelsene til SKVTechniks lydisolerte hetter. Erfaring har imidlertid vist at små tilpasninger til de gamle sidekanalblåsere alltid er nødvendige.

Publisert på

Klembordene støttes av sidekanalkompressorer

Ved industrielle produksjonsprosesser kreves ofte klemmeinnretninger for å arrestere arbeidsstykker. Arbeidsstykkene skal holdes i en bestemt stilling og behandles der.

Klem- og spenningsprosessen skal utføres raskt og enkelt. Arresteringen må være sikker, slik at arbeidsstykket ikke kan flyttes en gang. Det er også viktig i automatisk bearbeiding at arbeidsstykkene alltid kommer til samme posisjon som verktøyene er relativt justerte til riktig passform på arbeidsstykket.

Som det fremgår av prinsippskissen, er arbeidsstykket festet av sugeplaten til bearbeiding. Til dette formål er det små hull i platen som trekker i luften. Ved hjelp av denne sugeprosessen suges arbeidsstykket på platen på en slik måte at den kan bearbeides uten å glide. Det nødvendige vakuumet er produsert av en sidekanalkompressor koblet til sugeplaten. Fôringen av arbeidsstykket kan også skje ved hjelp av en sidekanalvifte. For dette formål kan arbeidsstykket festes til spenningsanordningen ved hjelp av vakuum ved en sugemekanisme for transportprosessen. Så snart arbeidsstykket er i riktig posisjon i klembordet, frigjøres vakuumet og arbeidsstykket holdes av vakuumet på sugeplaten.

Working Prinsipp / flyt:

Sidekanalkompressoren er koblet til sugeplaten via et rørsystem. Når vakuumpumpen nå produserer vakuum, trekkes arbeidsstykket mot bordet og festes med en definerbar kraft, avhengig av trykket. For å slå luftstrømmen av og på, trenger ikke kompressoren å bli slått på eller av igjen, men luftstrømmen kan byttes av en magnetventil eller pneumatisk strømventil. Sugluften kan nå byttes fra materen plassert øverst i hovedskissen. Behandlingsoperasjonen kan begynne. Når bearbeidingsprosessen er fullført, kan sugeluften skiftes fra sugeplaten til tilførselsledningen og arbeidsstykket kan fjernes

 

Fixiertische zur effektiven Sicherung der Werkstücke
Publisert på

Tørkeprosess av vaskede drikkekasser

tilnærming:

Tørkeprosessen av vaskede drikkekasser er dagens orden i drikkevareindustrien. Kasser i kretsen blir utsatt for tung belastning. Spesielt i dagens vårsituasjon, blir kasser, som ofte lagres i friluft, utsatt for økte smuteffekter av pollen. På den annen side bør drikkebokser i salgssteder inviteres av kundene til å kjøpe. Drikkeboksene er imidlertid bare hvis disse er rene og tiltalende.

Rengjøringsprosessen er heller ikke lett. For å oppnå den nødvendige stabiliteten er kasser forsynt med stivere og forsterkninger som bidrar til stabiliteten. På den annen side lager disse konstruksjonselementene hjørner og kanter, som er en hindring under vaskeprosessen, og er senere vanskelige å tørke etterpå.

Det er best å tørke kasser ved å blåse av vannet med luft. En enorm luftstrøm og lufttrykk er nødvendig, fordi kasser må være helt tørre.
Operation:

I prinsippskissen brukes en sidekanalblåser til å produsere nødvendig volum og tilsvarende trykk. Luftstrømmen er rettet mot to eller flere såkalte luftkniver / luftblader via et tilkoblet rør eller slangesystem og en bryter. Luftblader har den egenskapen at en jevn luftgardin kan bygges over hele arbeidsbredden. Luftknivene er justert på de vasket våte boksene. Dette sikrer at kasser i bakdelen tørker så vel som i frontdelen. Resterende vann går ned gjennom tyngdekraften. Vedlegget til luftknivene skal være fleksibelt for å tilpasse utløpsåpningene til de forskjellige formene av drikkevarekassene.

Avhengig av graden av tilsmussing, kan en medarbeider bestemme om kasser er rene eller skal mates til en ytterligere vaskesyklus.

 

Publisert på

Suging av bygningsgasser

SKVTechnik rapporterer om bruk av sidekanal kompressorer. Denne artikkelen forklarer prinsippet om luftutvinning under bygninger.

tilnærming:

Innen industrielle bygninger utføres prosesser ofte som produserer gasser. Hvis disse gassene er tyngre enn luft, vil du synke til bakken. Dette er ikke farlig i begynnelsen, men hvis disse gassene sakte trenger gjennom gulvplaten til hallen i underlaget, kan hallen bli et pulverfat. Gassene samlet på denne måten i deres individuelle blanding kan gi en eksplosiv blanding. Hvis gassene har nådd en kritisk konsentrasjon fordi flere og flere gasser har akkumulert over tid, kan det oppstå eksplosjoner.

Et middel for denne situasjonen er skapt av det faktum at disse gassene er spesielt samlet og transportert vekk fra underbygningen til bygningen eller hallen. En sidekanalkompressor koblet til oppsamlingsenheten trekker luften kontinuerlig eller via et styresystem via et rørsystem og sikrer at kritiske konsentrasjoner av eksplosive gassblandinger ikke oppnås ved samtidig inntak av frisk luft.

Operation:

Skjematisk diagram viser hvordan sidekanalkompressoren er koblet til gassoppsamleren via et rørsystem. Sidekanalviften trekker luften ut av fundamentet under bygningen over det og blåser luften tilbake til utsiden av bygningen. Hvis det tilveiebringes en tilsvarende utformet fundamentventilasjon, er det også mulig å velge motsatt vei og blåse ut gassene fra fundamentet ved hjelp av trykkluft. Luftutgangen som den tilkoblede sidekanalkompressoren må fremme, avhenger av størrelsen på hallen, gassvolumet og konsentrasjonen av gassblandingen under hallen. Ved tilsvarende data kan SKVTechniks designavdeling utføre beregninger for kunder.

 

3dman_eu / Pixabay
Publisert på

Reverseringsventiler / reverseringsventiler – gjeldende reversering under drift

tilnærming:

Sidekanalkompressorer brukes ofte i systemer der det er nødvendig med alternerende sugetrykk og trykktrykk. Nøyaktig disse to medier kan leveres av sidekanal kompressoren. Siden sidekanal kompressorene imidlertid alltid kan være aktive i en arbeidsretning, dvs. suger eller blåser, i et normalt konstruert system, er det to mulige konstruktive muligheter.

For det første kan brukeren bruke to sidekanalkompressorer i systemet. En sugende og en blåsende sidekanal kompressor. Dette er dyrt. Den andre muligheten er å bytte arbeidsretning til en sidekanalkompressor og dermed forandre den fra sugende til blåseretning. Dette kan oppnås av brukeren med såkalte nåværende reverseringsventiler.

Operation:

Flow reverseringsventiler brukes til sidekanal kompressorer for å reversere strømningsretningen. Strømningsretningen kan således byttes fra trykkdrift til suging eller omvendt. Den spesielle gjeldende reverseringsventilen på figuren i vedlegget kan i tillegg endre linjen inn i eller ut av luftstrømmen.

Endringen styres enten av en 24V eller 220V elektrisk aktuator eller av en pneumatisk aktuator.

Kretsen av gjeldende reverseringsventil sammen med sidekanalkompressoren er som følger:

Sidekanalkompressoren er koblet til reverseringsventilen ved sin sugende og blåser side. For sin del er reverseringsventilen koblet til en eller to arbeidslinjer.

Hvis reverseringsventilen kun er koblet til en arbeidslinje, kan ventilen styre elektrisk eller pneumatisk, om trykkluft eller sugeluft skal påføres i arbeidslinjen.

Hvis reverseringsventilen er koblet til to driftsledninger, kan sugetrykk eller trykktrykk alltid påføres arbeidslinjene på vekslingssiden.

Kunder kan velge mellom fem forskjellige varianter. Flensforbindelser GAS, PT eller slangefittings er mulige.

Drivsystemet til reverseringsventilen er konstruert for kontinuerlig drift. De brede tverrsnittene og formen på passasjen gjør at luften kan transporteres med praktisk talt ingen trykkfall ved lufthastigheter opptil 50 m / s. Den illustrerte versjonen av ventilen er helt laget av aluminiumslegering.

SKVTechnik tilbyr alle varianter av de beskrevne reverseringsventiler. Kunder bør kontakte SKVTechik for en kort stund for å unngå feilaktige bestillinger.

For tiden har vi leveringstider på 3 uker i Tyskland. Dette gjelder bestillinger i SKVTechik Onlineshop.

 

Publisert på

Sidekanal kompressorer – modeller single-stage, to-trinns, to-flow

Den opprinnelige posisjonen

Kravene til ytelsen til sidekanalkompressorer er svært forskjellige på grunn av det store spekteret av mulige applikasjoner. I prinsippet er visse ekstreme verdier iboende i alle mulige applikasjoner. I industrielle anlegg er det for eksempel enten behov for mye volum, dvs. mengden luft som transporteres per tidsenhet på den ene side, eller behovet for mye trykk (sugetrykk eller blåstrykk) på den andre siden. Hvordan implementeres disse ulike kravprofilene i teknisk praksis?
prinsipper:

I utgangspunktet omdannes energi til gasstrykk og pumpet volum. Energien omdannes av motoren til kinetisk energi av viftehjulene. Luft suges inn i kanalen og derfra gjennom spesiell støping direkte inn i neste slat presset. I denne prosessen øker trykket i lamellen videre og videre (selvfølgelig setter fysikk naturlige grenser), avhengig av hvor ofte denne prosessen gjentas.

Med denne kunnskapen kan man nå gå på to måter i konstruksjonen av en sidekanalvifte. Energien til motoren kan brukes til å gjenta den ovenfor beskrevne komprimeringsprosessen etter hverandre (i serie), eller for å utføre hele funksjonsprinsippet samtidig (parallellkobling).
Operation:

Fire illustrasjoner er vist i prinsippskissen. Figuren øverst til venstre viser det enkle funksjonelle prinsippet for en sidekanalkompressor med en enkel impeller. Det øvre bildet til høyre viser en kompressor med dobbelthjul. Det produserer nesten dobbelt så mye luft som den venstre varianten. Dette er den ovennevnte parallelle krets.

Nedre venstre figur viser en sidekanalkompressor med pumpehjul, men en dobbelt kompressorkanal. Her komprimeres luften mer og mer over dobbelbanen, og nesten dobbelt så mye trykk genereres per tidsenhet. Det nedre høyre bildet viser endelig en sidekanalkompressor med dobbelthjul. I prinsippet er to sidekanalkompressorer koblet i serie (i serie). Trykket blir tilsvarende større, men også mer volum genereres.

SKVTechnik tilbyr alle varianter av disse enhetene. Gjennom samarbeidspartnere kan SKVTechnik møte nesten alle krav med sidekanalblåsere. Spesielle design er mulig når som helst.

r Geräte an. Über ihre Kooperationspartner ist SKVTechnik in der Lage nahezu jede Anforderung bei Seitenkanalgebläsen zu erfüllen. Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich.

 

 

 

Publisert på

Elektrisk igangsetting av sidekanalkompressorer

Del 1:

Grunnleggende notater:

Kunder bør utføre arbeidet som er beskrevet her for elektrisk igangsetting av sidekanalkompressorer bare av en kvalifisert elektriker. Tilkoblingen skal gjøres i henhold til diagrammet i kompressorens klemboks og i henhold til gjeldende lokale forskrifter.
FORSIKTIG:

Drivmotorer kan være trefasede motorer eller vekselstrømsmotorer. Bokstavene D eller (…- 3) for trefasemotorer brukes i enhetsbetegnelsen eller E eller (…- 1). Drivmotoren må være utstyrt med en motorbeskyttelsesbryter (ikke nødvendig for frekvensomformer). For enheter som drives med frekvensomformere, må eksisterende temperaturmonitor (NC-kontakt) kobles til omformeren og evalueres.
Spesielle notater for drift med frekvensomformere:

Tilførselsspenningen til frekvensomformeren må ikke overstige 400 V uten motorfilter. For lengre linjer, høyere inverter forsyningsspenninger og eller forsinkelser i pulsspenninger (opptil 1000 Vpk for drivmotorer opp til 0,75 kW, maksimalt 1,300 V pk for drivmotorene er større enn 0,75 kW) på motorklemmene treffe passende tiltak som for eksempel Et motorfilter kan installeres for å beskytte motoren. Kunder vender seg til leverandøren av omformeren. Hvis motorfilteret er inkludert, må det monteres mellom omformeren og motoren. Kunder skal sørge for tilstrekkelig plass i kontrollskapet og ta hensyn til instruksjonene for montering og montering i bruksanvisningen til frekvensomformer produsent / motorfilter produsent.

Merk: Den maksimale kabellengden mellom motoren og driv må ikke overstige 20 m og må være skjermet kabel, blir utført som mulig på en direkte måte og uten ytterligere klemme / pluggforbindelser.

Forsiktig: skjermen flettet i tilkoblingskabelen må være gjennom og på begge sider, dvs. Motoren og motoren må være elektrisk koblet til jordsystemet på stasjonen og motoren. På motorsiden skal egnede EMC-kabelforskyvninger brukes, som berører kabelskjermen over hele omkretsen ved lav motstand.

Se bruksanvisningen for kretsen for trefasede sidekanal kompressorer og standard sidestrømskompressorer.
Del 2
Rotasjon Sjekk:

Slå på sidekanalkompressoren. Rotasjonsretningen til pumpehjulet må korrespondere med retningen til retningspilen på motorens viftedeksel på sidekanalkompressoren. I tillegg må strømningsretningen til luftstrømmen falle sammen med retningspilen på lyddemperhuset. Hvis rotasjonsretningen er feil, må tilkoblingsklemmene skiftes ut i henhold til bruksanvisningen.
Star-trekantstart:

De fleste maskiner med motorer over 3,0 kW er konstruert for star-delta oppstart på verktøylinjen. Kunder får informasjon om hvorvidt enheten din er utstyrt med en tilsvarende oppstartskrets ved å studere bruksanvisningen. Hvis kundene foretrekker direkte påkobling (veldig høy kortslutningsstrøm ved øyeblikkelig påkopling), anbefaler SKVTechnik å konsultere strømforsyningsfirmaet.