Kirjoitettu

Äänieristetyt huovat käytännöllisessä käytössä

SKVTechnik raportoi käyttäjäkokemuksesta käytettäessä äänieristettyjä huppuja sivukanavien puhaltimille. SKVTechnik on ollut sivukanava kompressoreiden online-vähittäiskauppias vuodesta 2012. Vuodesta 2016 lähtien jälleenmyyjä on tarjonnut myös äänieristettyjä huuvia, jotka täydentävät sivukanavapuhaltimia, joita tuotevalikoiman tärkeä osa tarjoaa.

Sivukanavapuhaltimissa on sisäänrakennettu äänenvaimennin olemassa oleviin imu- ja pakoputkistoihin. Niillä pyritään vähentämään sivukanavapuhaltimien melupäästöä sellaiseen tasoon, joka on siedettävä teollisuus- ja liiketilojen työpaikkojen lähellä. SKVTechnikin sivukanavan puhaltimien määrä on erilainen. Pienet 0,2 kW: n koneet ovat 50 dB (A). Suuremmat sivukanavapuhaltimet 25 kW: n luokassa ovat noin 80 db (A). Tämä voi tulla haitaksi erityisesti työntekijöiden tai toimistotilojen läheisyydessä. SKVTechnik tarjoaa kahta erilaista kohinanvaimennusta. Nämä ovat toisaalta sivuttaispuhaltimien lisääänenvaimentimet ja toisaalta äänieristykset.

Ensinnäkin muutama sana lisääänenvaimentimista.
Sivuventtiilien lisääänenvaimentimet asennetaan suoraan koneeseen imukanavassa tai puhallinkanavan puhaltimen kanavalla. Riippuen siitä, onko sivukanava kompressori painesovellus vai imusovellus, lisävaimennin asennetaan imukanavaan paineen käytön aikana ja lisävaimennin asennetaan imukanavaan imukäsittelyn aikana. Muut äänenvaimentimet vähentävät sivukanavan puhaltimen ääntä noin 5-7 prosenttia. Ne näyttävät putkimaisilta, ja ne integroidaan putkisto- tai letkujärjestelmään mahdollisen sivukanava-kompressorin lähelle.

Seuraavassa on kuvaus äänieristetyistä huuvista.
Sivuventtiilien äänieristetyt huput vähentävät ääntä noin 7-12 prosenttia. Tämä osoittaa äänieristettyjen huppujen laadun. Puolikanavapuhaltimien äänieristettyjen hupujen hinta riippuu voimakkaasti huopien laadusta.

Akustisten hupujen on aina vastattava sivukanavapuhaltimen luokkaa. On tärkeää, että sivukanava-kompressorin tuottama prosessilämmitys haihtuu riittävässä määrin. Siksi asiakkaiden kannalta ei ole tärkeää, että käytettävissä oleva sivukanavapuhallin sopii huppuun, vaan myös, että sivukanavapuhaltimen tuottama lämpö poistetaan myös liesituulettimesta. SKVTechnik tarjoaa sivuketjupuhaltimien ja äänieristettyjen huppujen yhdistelmiä, jotka sopivat täsmälleen toisiinsa ja voidaan sijoittaa pienimmille mahdollisille mitoille. Valitettavasti 3-4 viikkoa kestävien äänieristettyjen huppujen odotusaika on huomattava. Äänieristetyillä hupuilla ei ole varastossa, mutta ne on valmistettu pyynnöstä. Kuitenkin tällä on asiakkaidensa etu, että äänieristetyt huovat ovat aina mukautettuja viimeisimpään sivukanavapuhaltimien versioon.

SKVTechnik-sivukanavapuhaltimien eri versioiden vuoksi tarjolla on myös erilaisia ​​äänieristyksiä. Esimerkiksi sivukanavapuhaltimien imu- tai pakoputkien rakenne eroaa joskus huomattavasti. Tämä koskee putkien sijaintia tai suuntaa. Lisäksi äänieristyksissä on huomioitava sivukanavapuhaltimien erilaiset lämpöpäästöarvot. On äänieristettyjä huppuja, joissa on erilliset tuulettimet lämmöntuotannolle ja siten tuuletus äänieristeen sisällä. Äänieristetyt suojukset ovat luonnollisesti suojattuja tulipaloja vastaan, ja niissä on yleensä metalliset ulkokuoret, joiden vuoksi ne ovat tiettyjen raja-arvojen mukaisia. Äänieristetyt huput eivät yleensä sovellu ulkokäyttöön. Asiakkaat kysyvät SKVTechnikin tuoteasiantuntijoita tällaisista sovelluksista.

Sivukanavapuhaltimien äänieristyksessä on koneiden sisäiset kiinnittimet. Nämä kiskot on asennettu sivukanavapuhaltimelle, jota muut valmistajat voivat asentaa. Pohjimmiltaan SKVTechnik suosittelee aina hankkimaan äänikotelon yhdessä sivukanavapuhaltimen kanssa. Tästä poiketen kuitenkin asiakkaat voivat myös ostaa äänieristetyt huovat olemassa olevien sivukanavien kompressoreiden lisäksi. Tarkat mitat käytettävissä olevasta tilasta löytyvät SKVTechnikin äänieristettyjen huppujen tuotekuvauksista. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että vanhan sivukanavapuhaltimen pienet säädöt ovat aina tarpeellisia.

Kirjoitettu

Kiinnitystaulukoita tuetaan sivukanavien kompressoreilla

Teollisuustuotantoprosessien yhteydessä työkappaleiden pysäyttämiseen tarvitaan usein kiinnitysvälineitä. Työkappaleet on pidettävä tietyssä asennossa ja käsiteltävä siellä.

Kiinnitys- ja kiristysprosessi on tehtävä nopeasti ja helposti. Pysäytyksen on oltava turvallinen, jotta työkappaletta ei voi siirtää kerran. Automaattisessa työstössä on tärkeää myös, että työkappaleet tulevat aina samaan asentoon kuin työkalut ovat suhteellisesti sijoittuneet työkappaleen oikeaan asentoon.

Kuten pääpiirteisestä piirroksesta voidaan nähdä, työkappale kiinnitetään koneistustoimintalevyllä. Tätä tarkoitusta varten levyyn on sijoitettu pieniä reikiä, jotka vetävät ilmaa. Tämän imutustoiminnon avulla työkappale imetään levyyn siten, että se voidaan työstää ilman liukumista. Tarvittava tyhjö tuotetaan imulevyyn liitetyllä sivukanava-kompressorilla. Työkappaleen syöttö voi tapahtua myös sivukanavapuhallin avulla. Tätä tarkoitusta varten työkappale voidaan kiinnittää kiristyslaitteeseen tyhjiöllä imulaitteessa kuljetusprosessia varten. Heti kun työkappale on oikeassa asennossa puristustelassa, tyhjiö vapautuu ja työkappale pidetään imulevyn tyhjöllä.

Toimintaperiaate / virtaus:

Sivukanava-kompressori on liitetty imulevyyn putkiston kautta. Kun tyhjöpumppu tuottaa tyhjiötä, työkappale vedetään pöydälle ja kiinnitetään määrätyllä voimalla paineen mukaan. Kytkemiseksi päälle ja pois ilmavirrasta kompressorin ei käynnisty uudelleen joka kerta, tai kytkeä pois päältä, mutta ilmavirta voidaan kytkeä magneettisella tai pneumaattisen virtauksen suuntaa vaihtavan venttiili. Imuteho voidaan nyt kytkeä päälle periaatekuvaan yläosassa olevasta syöttölevystä. Prosessointi voi alkaa. Kun koneistus on suoritettu, imuilmaa voidaan vaihtaa imulevystä syöttölinjaan ja työkappale voidaan poistaa

 

Fixiertische zur effektiven Sicherung der Werkstücke
Kirjoitettu

Pestyjen juoma-laatikoiden kuivaus

lähestymistapa:

Pestyjen juomapussien kuivausprosessi on päivän juomateollisuuden järjestys. Piirilevyissä on runsaasti kuormitusta. Varsinkin nykyisessä kevätilanteessa alttiina olevat säiliöt, jotka usein säilytetään ulkoilmassa, altistuvat siitepölyn lisääntyneelle tuoksulle. Toisaalta myyntipisteiden juomalaatikoita tulisi kutsua ostamaan asiakkailta. Juomalaatikot ovat kuitenkin vain, jos ne ovat puhtaita ja houkuttelevia.

Puhdistus ei myöskään ole helppoa. Jotta tarvittava stabiilius saavutetaan, laatikoissa on tukia ja vahvistuksia, jotka edistävät stabiilisuutta. Toisaalta nämä rakenneosat muodostavat kulmat ja reunat, jotka ovat esteenä pesuprosessin aikana ja joita myöhemmin vaikea kuivua.

On parasta kuivata laatikot puhaltamalla vesi pois ilmalla. Valtava ilmavirta ja ilmanpaine ovat välttämättömiä, sillä laatikoiden on oltava täysin kuivia.
Käyttö:

Periaatepiirustuksessa käytetään sivukanavapuhallinta tarvittavan tilavuuden ja vastaavan paineen tuottamiseksi. Ilmavirta suuntautuu kahteen tai useampaan ns. Ilmaterien / ilmansuuttimien kautta yhdistetyn putken tai letkujärjestelmän ja kytkimen välityksellä. Ilmansuilla on ominaispiirre, että tasainen ilmaverho voidaan rakentaa koko työleveydeltään. Ilma veitset on kohdistettu pestyihin kosteisiin laatikoihin. Näin varmistetaan, että takakappaleet kuivuvat sekä etupuolella. Jäljelle jäänyt vesi putoaa painovoiman kautta. Ilmanveitsien kiinnityksen tulisi olla joustava, jotta poistoputket voidaan sovittaa juoma-laatikoiden eri muotoihin.

Riippuen likaantumisasteesta työntekijä voi päättää, ovatko laatikot puhtaat vai syytä syöttää edelleen pesuohjelmaan.

 

Kirjoitettu

Rakennuskaasujen imeminen

SKVTechnik raportoi sivukanavan kompressoreiden käytöstä. Tässä artikkelissa selostetaan periaatteessa, että ilmanpoisto rakennuksissa on mahdollista.

lähestymistapa:

Teollisuusrakennuksissa käytetään usein kaasuja tuottavia prosesseja. Jos nämä kaasut ovat ilmaa raskaampia, uppoavat maahan. Tämä ei ole vaarallista aluksi, mutta jos nämä kaasut tunkeutuvat hitaasti holvin lattialaudan läpi alustaan, halli voi tulla pulveri. Tällä tavoin kerätyt kaasut yksittäisessä seoksessa voivat antaa räjähtävän seoksen. Jos kaasut ovat saavuttaneet kriittisen pitoisuuden, koska yhä useammat kaasut ovat kertyneet ajan myötä, räjähdykset voivat ilmetä.

Tämän tilanteen korjaamiseksi syntyy se, että nämä kaasut on kerätty ja kuljetettu erikseen rakennuksen tai hallin alapuolelta. Keräysyksikköön yhdistetty sivukanava kompressori vetää ilman jatkuvasti tai ohjausjärjestelmän kautta putkistojärjestelmän avulla ja samanaikaisesti raikasta ilmaa imevällä tavalla varmistaa, että räjähtävien kaasuseosten kriittisiä pitoisuuksia ei saavuteta.

Käyttö:

Kaavamainen kaavio osoittaa, kuinka sivukanava kompressori on kytketty kaasukerääjään putkistojärjestelmän kautta. Sivukanavapuhallin imee ilmaa alapäältä rakennuksen alapuolelta ja puhaltaa ilmaa takaisin rakennuksen ulkopuolelle. Jos vastaavasti suunniteltu pohjailmanvaihto on säädetty, on myös mahdollista valita vastakkainen polku ja puhaltaa kaasut pohjasta paineilman avulla. Liitännäisen sivukanavien kompressorin edistämiseen käytettävä ilmaus riippuu hallin koosta, kaasun tilavuudesta ja kaasuseoksen pitoisuudesta hallin alle. Vastaavien tietojen osalta SKVTechnikin suunnitteluosasto voi laskea asiakkailleen laskelmat.

 

3dman_eu / Pixabay
Kirjoitettu

Takaiskuventtiilit / peruutusventtiilit – nykyinen peruutus käytön aikana

lähestymistapa:

Sivukanava-kompressoreita käytetään usein järjestelmissä, joissa vaihtelevat imupaineet ja puhalluspaineet ovat tarpeen. Täsmälleen nämä kaksi materiaalia voidaan antaa sivukanava-kompressorilta. Koska sivuketkan kompressorit voivat kuitenkin aina olla aktiivisia yhdessä työskentelysuunnassa eli imemällä tai puhaltamalla normaalisti rakennettuun järjestelmään, on olemassa kaksi mahdollista rakentavaa mahdollisuutta.

Ensinnäkin käyttäjä voi käyttää kahta sivukanava kompressoria järjestelmässä. Imu ja puhalluskanavan kanava. Tämä on kallista. Toinen mahdollisuus on vaihtaa sivukanava-kompressorin työskentelysuunta ja siten muuttaa sitä imemästä puhallussuuntaan. Tämän voi saada käyttäjältä ns. Nykyisillä peruutusventtiileillä.

Käyttö:

Virtausventtiilejä käytetään sivukanavien kompressoreihin virtauksen suunnan kääntämiseksi. Virtaussuunta voidaan siis vaihtaa painetoiminnasta imutustoimeen tai päinvastoin. Liitännän kuvassa oleva erityinen nykyinen kääntöventtiili voi lisäksi muuttaa linjaa ilmavirtaan sisään tai ulos.

Vaihtoa joko ohjataan 24V tai 220V sähköisellä toimilaitteella tai pneumaattisella toimilaitteella.

Nykyisen kääntöventtiilin virtapiiri yhdessä sivukanava-kompressorin kanssa on seuraava:

Sivukanava kompressori on kytketty kääntöventtiiliin imemis- ja puhalluspuolella. Osa puolestaan ​​kääntöventtiili on kytketty yhteen tai kahteen työskentelylinjaan.

Jos kääntöventtiili on kytketty vain työstölinjaan, venttiili voi ohjata sähköisesti tai pneumaattisesti, onko työstölinjassa sovellettava paineilmaa tai imuilmaa.

Jos peruutusventtiili on kytketty kahteen työviivaan, työpisteisiin voidaan aina kohdistaa imupainetta tai puhalluspaineita.

Asiakkaat voivat valita viidestä eri vaihtoehdosta. Laippaliitokset GAS, NPT tai letkuliitokset ovat mahdollisia.

Peruutusventtiilin käyttöjärjestelmä on suunniteltu jatkuvaan käyttöön. Leveät poikkileikkaukset ja kulkuväylän muoto mahdollistavat ilman kuljettamisen käytännöllisesti katsoen ilmanpainehäviötä jopa 50 m / s: n ilmanopeuksilla. Venttiilin kuvitettu versio on kokonaan alumiiniseosta.

SKVTechnik tarjoaa kaikki vaihtoehdot kuvatuista peruutusventtiileistä. Asiakkaat ottavat SKVTechikin yhteyttä lyhyessä ajassa, jotta virheelliset tilaukset eivät onnistu.

Tällä hetkellä meillä on 3 viikon toimitusaika Saksassa. Tämä koskee tilauksia SKVTechik Onlineshopissa.

 

Kirjoitettu

Sivukanavan kompressorit – mallit yksiportainen, kaksivaiheinen, kaksivirtainen

Alkuperäinen sijainti

Sivukanavan kompressoreiden suorituskykyä koskevat vaatimukset ovat hyvin erilaisia, koska ne ovat monenlaisia ​​mahdollisia sovelluksia. Periaatteessa tietyt ääriarvot ovat luontaisia ​​kaikissa mahdollisissa sovelluksissa. Esimerkiksi teollisuuslaitoksissa tarvitaan paljon volyymiä, toisin sanoen toisaalta kuljetettavan ilman määrää toisaalta, tai toisaalta suurta paineita (imupaine tai painepaine) toisella puolella. Miten näiden erilaisten vaatimusten profiilit toteutetaan teknisessä käytännössä?
periaatteita:

Pohjimmiltaan energia muuttuu kaasun paineeksi ja pumpattavalle tilavuudelle. Moottori muuntaa energiaa tuulettimen pyörien kineettiseksi energiaksi. Ilma imeytetään kanavaan ja sieltä erikoisvalukappaleen kautta suoraan seuraavaan lamelliin puristettuna. Tässä prosessissa lamellin paine kasvaa edelleen ja edelleen (tietenkin, fysiikka asettaa luonnolliset rajat) sen mukaan, kuinka usein tämä toimenpide toistuu.

Tällä tiedolla voi nyt mennä kahteen tapaan sivukanavapuhallin rakentamiseen. Moottorin energiaa voidaan käyttää toistuvasti toistamaan yllä kuvattua puristusprosessia sarjassa (sarjassa) tai suorittaa koko toimintoperiaate samanaikaisesti (rinnakkaiskytkentä).
Käyttö:

Neljä kuvaa on esitetty periaatepiirustuksessa. Vasen yläkulma esittää yksinkertaisen juoksupyörän sivukanava kompressorin yksinkertaisen toiminnallisen periaatteen. Ylemmässä kuvassa oikealla näkyy kompressori kaksinkertaisella juoksupyörällä. Se tuottaa melkein kaksi kertaa enemmän ilmaa kuin vasen muunnos. Tämä on edellä mainittu rinnakkaispiiri.

Vasemmanpuoleisessa kuvassa on sivukanava kompressori, jossa on juoksupyörä, mutta kaksi kompressorikanavaa. Tällöin ilmaa pakataan yhä enemmän kaksinkertaisen polun yli ja lähes kaksinkertainen paine syntyy ajan yksikköä kohden. Oikeassa alakulmassa näkyy lopulta sivukanava kompressori, jossa on kaksinkertainen juoksupyörä. Periaatteessa kaksi sivukanava kompressoria kytketään sarjaan (sarjaan). Paine vastaavasti kasvaa, mutta myös enemmän tilavuutta syntyy.

SKVTechnik tarjoaa kaikki näiden laitteiden vaihtoehdot. Yhteistyökumppaneidensa kautta SKVTechnik pystyy vastaamaan lähes kaikkiin vaatimuksiin sivukanavapuhaltimien kanssa. Erikoismallit ovat mahdollisia milloin tahansa.

er Geräte an. Über ihre Kooperationspartner ist SKVTechnik in der Lage nahezu jede Anforderung bei Seitenkanalgebläsen zu erfüllen. Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich.

 

 

 

Kirjoitettu

Sivukanavan kompressoreiden sähköinen käyttöönotto

Osa 1:

Perustiedot:

Asiakkaan on suoritettava tässä kuvatut toimenpiteet vain sivukanavien kompressoreiden sähkökäyttöön vain pätevän sähköasentajan toimesta. Liitäntä on tehtävä kompressorin liitäntäkotelon kaavion mukaan ja paikallisten määräysten mukaisesti.
VAROITUS:

Käyttömoottorit voivat olla kolmivaihemoottoreita tai vaihtovirtamoottoreita. Kolmivaihemoottoreiden kirjaimia D tai (…- 3) käytetään laitteen nimessä tai E tai (…- 1). Käyttömoottori on varustettava moottorinsuojakytkimellä (ei tarvita taajuusmuuttajakäyttöä varten). Taajuusmuuttajiin käytettävien laitteiden osalta olemassa oleva lämpötilan valvontalaite (NC-kosketin) on kytkettävä invertteriin ja arvioitava.
Erityiset ohjeet taajuusmuuttajien käyttöön:

Taajuusmuuttajan syöttöjännite ei saa ylittää 400 V ilman moottorisuodatinta. Pitempien linjojen tapauksessa suurempien taajuusmuuttajien syöttöjännitteet ja / tai pulssijännitteet ylittävät (enintään 1000 Vpk käyttömoottoreille enintään 0,75 kW, enintään 1300 Vpk käyttömoottoreille, jotka ovat yli 0,75 kW) moottorin liittimissä. Moottorisuodatin voidaan asentaa moottorin suojaamiseksi. Asiakkaat kääntyvät taajuusmuuttajan toimittajaan. Jos moottorisuodatin on mukana, se on asennettava invertterin ja moottorin väliin. Asiakkaan tulee varustaa riittävästi tilaa ohjauskaapissa ja huomioida asennus- ja asennusohjeet taajuusmuuttajan valmistajan / moottorisuodattimen valmistajan käyttöohjeista.

Huomautus: Kaapelin enimmäispituus moottorin ja taajuusmuuttajan ei saa olla yli 20 metriä ja sen on oltava suojattu kaapeli, suoritetaan mahdollisimman suoraan tavalla ja ilman puristin / pistoliitännät.

Varoitus: liitäntäkaapelin mustan punoksen on oltava molemmin puolin ja molemmin puolin. Moottori ja moottori on kytkettävä sähköisesti maadoitusjärjestelmään taajuusmuuttajassa ja moottorissa. Moottoripuolella on käytettävä sopivia EMC-kaapeliläpivientiä, jotka koskettavat kaapelin suojusta koko kehällä matalalla vastuksella.

Katso kolmivaiheisten sivukanavien kompressoreiden ja vakion sivuvirtakompressorien käyttöohje.
Osa 2
Kierto Tarkista:

Kytke sivukanava kompressori päälle. Juoksupyörän pyörimissuunnan on vastattava sivukanava-kompressorin moottorin puhallinkannen suunnan nuolen suuntaista suuntausta. Lisäksi ilmavirran virtaussuunnan on vastattava äänenvaimentimen kotelon suuntavilla nuolilla. Jos pyörimissuunta on väärä, kytkentäliittimet on vaihdettava käyttöohjeiden mukaisesti.
Star kolmiokäynnistykseen:

Suurin osa moottoreista, joiden moottori on yli 3,0 kW, on suunniteltu käynnistysvaiheen käynnistämiseksi sähköverkkoon. Asiakkaille annetaan tietoja siitä, onko laitteellasi varustettu vastaava käynnistyspiiri tutustumalla käyttöohjeisiin. Jos asiakkaat haluavat suoran virran (erittäin korkea oikosulkuvirta hetkellä päälle-), SKVTechnik suositeltavaa kuulla sähköyhtiöön.