αποτύπωμα

SKVTechnik,
Ιδιοκτήτης: A. Mocker, Straßberger Straße 31
Αντιγραφή στο Πρόχειρο

Τηλέφωνο: +49 3741 2510951
Τηλέφωνο: +49 172 7799600
Αριθμός φαξ: +49 3741 2510952
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: skvtechnik @ gmail.com

Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ: DE166701833

Υπεύθυνη για το περιεχόμενο: A. Mocker, διεύθυνση όπως παραπάνω.

Πληροφορίες σχετικά με την επίλυση διαφορών στο διαδίκτυο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε μια πλατφόρμα Διαδικτύου για την επίλυση διαφορών μέσω διαδικτύου (λεγόμενη „πλατφόρμα λειτουργικού συστήματος“). Η πλατφόρμα OS χρησιμεύει ως σημείο εισόδου για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις ηλεκτρονικής αγοράς. Η πλατφόρμα λειτουργικών συστημάτων διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/odr.