Veröffentlicht am Schreib einen Kommentar

De elektrische inbedrijfstelling van zijkanaalcompressoren

Deel 1:

Basisnotities:

Klanten dienen het hier omschreven werk alleen voor elektrische inbedrijfstelling van zijkanalencompressors alleen door een gekwalificeerde elektricien. De aansluiting dient te geschieden volgens het schema in de aansluitkast van de compressor en volgens de relevante plaatselijke voorschriften.
LET OP:

Rijmotoren kunnen driefasige motoren of wisselstroommotoren zijn. De letters D of (…- 3) voor driefase motoren worden gebruikt in de apparaatbenaming of E of (…- 1). De aandrijfmotor moet uitgerust zijn met een motorbeveiligingsschakelaar (niet noodzakelijk voor frequentieomzetters). Voor apparaten die worden gebruikt met frequentieomzetters, moet de bestaande temperatuurmonitor (NC-contact) op de omvormer worden aangesloten en geëvalueerd.
Speciale notities voor gebruik met frequentieomzetters:

De voedingsspanning van de frequentieomvormer mag niet meer dan 400 V bedragen zonder een motorfilter. Voor langere lijnen, hogere invertor voedingsspanningen en of vertraagde puls spanningen (tot 1000 VPK voor aandrijfmotoren tot 0,75 kW, maximaal 1300 V pk voor aandrijfmotoren groter dan 0,75 kW) dienen motorklemmen passende maatregelen treffen Een motorfilter kan worden geïnstalleerd om de motor te beschermen. Klanten keren naar de leverancier van de omvormer. Als het motorfilter is meegeleverd, moet deze tussen de omvormer en de motor worden geïnstalleerd. Klanten moeten voldoende ruimte in het bedieningspaneel garanderen en rekening houden met de gebruiksaanwijzing voor montage en montage in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de frequentie-omzetter / motorfilter.

Opmerking: De maximale kabellengte tussen de motor en de aandrijving ten hoogste 20 m en moet afgeschermde kabel zijn, staan ​​mogelijk uitgevoerd op een directe wijze en zonder verdere klem / stekkers.

Let op: het scherm vlecht in de aansluitkabel moet door en aan beide zijden zijn, dwz. De motor en de motor moeten op het aandrijfsysteem en op de motor elektrisch worden aangesloten. Aan de motorzijde dienen geschikte EMC-kabelschroeven te worden gebruikt die de kabelafscherming over de gehele omtrek bij lage weerstand contacteren.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het circuit voor driefasige zijkanalencompressoren en standaard zijstroomcompressoren.
Deel 2
Rotatie Check:

Zet de zijkanaalcompressor aan. De rotatierichting van de waaier moet overeenkomen met de richting van de richtingpijl op de ventilatordeksel van de motor op de zijkanaalcompressor. Daarnaast moet de stromingsrichting van de luchtstroom samenvallen met de richtingpijlen op de mufflerbehuizing. Als de rotatierichting verkeerd is, dienen de aansluitklemmen volgens de gebruiksaanwijzing te worden vervangen.
Sterdriehoek-:

De meeste machines met motoren boven 3,0 kW zijn ontworpen voor star-delta opstarten op het hulpprogramma. Klanten krijgen de informatie over of uw toestel is voorzien van een bijbehorend opstartschakeling door de gebruiksaanwijzing te bestuderen. Als klanten de voorkeur geven aan directe inschakelen (zeer hoge kortsluitstroom bij het inschakelen van het moment), raadt SKVTechnik het energiebedrijf aan.

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.