Veröffentlicht am Schreib einen Kommentar

Den elektriska igångkörningen av sidokanalskompressorer

Del 1:

Grundläggande anteckningar:

Kunderna bör utföra det arbete som beskrivs här för elektrisk idrifttagning av sidokanalskompressorer endast av behörig elektriker. Anslutningen ska ske enligt diagrammet i kompressorns anslutningslåda och enligt gällande lokala föreskrifter.
VARNING:

Drivmotorer kan vara trefasmotorer eller växelströmsmotorer. Bokstaven D eller (…- 3) för trefasmotorer används i enhetens beteckning eller E eller (…- 1). Drivmotorn måste vara utrustad med en motorskyddsknapp (ej nödvändig för frekvensomvandlare). För enheter som används med frekvensomformare måste den befintliga temperaturmonitorn (NC-kontakten) anslutas till omformaren och utvärderas.
Speciella anteckningar för drift med frekvensomvandlare:

Frekvensomriktarens matningsspänning får inte överstiga 400 V utan ett motorfilter. För längre linjer, högre spänningar inverterare varor och eller fördröjning i pulsspänningar (upp till 1000 Vpk för drivmotorer upp till 0,75 kW, ett maximum av 1300 V pk för drivmotorer större än 0,75 kW) måste på motorplint vidta lämpliga åtgärder, såsom Ett motorfilter kan installeras för att skydda motorn. Kunderna vänder sig till inverterleverantören. Om motorfiltret är inkluderat måste det monteras mellan omformaren och motorn. Kunderna bör säkerställa tillräckligt med utrymme i styrskåp och ta hänsyn till instruktionerna för installation och montering i tillverkarens bruksanvisning för tillverkaren av frekvensomformare / motorfilter.

Notera: Den maximala ledningslängden mellan motorn och driv får inte överstiga 20 m och måste vara skärmade kabeln, utförs som möjligt på ett direkt sätt och utan ytterligare klämma / insticksanslutningar.

Varning: skärmens flätning i anslutningskabeln måste vara genom och på båda sidor, dvs. Motorn och motorn måste vara elektriskt anslutna till jordsystemet vid drivenheten och motorn. På motorsidan ska lämpliga EMC-kabelnät användas, som tar kontakt med kabelskärmen över hela omkretsen vid låg motstånd.

Kretsen för trefasmotorer sidokanalfläkt och för normala effekt-sidokanalfläktar avlägsna kunder från bruksanvisningen.
Del 2
Rotation Check:

Slå på sidokanalskompressorn. Pumphjulets rotationsriktning måste motsvara riktningen för riktningspilen på motorens fläktkåpa på sidokanalskompressorn. Dessutom måste flödesriktningen för luftströmmen sammanfalla med riktpilen på ljuddämparhuset. Om rotationsriktningen är fel måste anslutningsklämmorna bytas ut enligt bruksanvisningen.
Star-triangelstart:

De flesta maskiner med motorer över 3,0 kW är konstruerade för start av star-delta på verktyget. Kunderna får information om huruvida din enhet är utrustad med en motsvarande startkrets genom att studera bruksanvisningen. Om kunder föredrar den direkta strömmen (mycket hög kortslutningsström vid tidpunkten för inkoppling) rekommenderade SKVTechnik att konsultera kraftbolaget.

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.