Veröffentlicht am Schreib einen Kommentar

Elektrické uvedení kompresorů bočních kanálů do provozu

Část 1:

Základní poznámky:

Zákazníci by měli provádět zde popsané práce pro elektrické uvedení kompresorů postranních kanálů do provozu pouze kvalifikovaným elektrikářem. Připojení musí být provedeno podle schématu zapojení do svorkovnice kompresoru a podle příslušných místních předpisů.
POZOR:

Motory pohonu mohou být třífázové motory nebo střídavé motory. Písmena D nebo (…- 3) pro třífázové motory se používají v označení zařízení nebo E nebo (…- 1). Hnací motor musí být vybaven ochranným spínačem motoru (není nutný pro provoz frekvenčního měniče). U zařízení pracujících s frekvenčními měniči musí být k měniči připojen stávající monitor teploty (NC kontakt) a vyhodnocen.
Zvláštní pokyny pro provoz s frekvenčními měniči:

Napájecí napětí frekvenčního měniče nesmí překročit 400 V bez filtru motoru. Pro delší vedení, vyšší napájecí měnič napětí a nebo zpoždění pulsní napětí (až do 1000 VpK na hnacích motorů až 0,75 kW, maximálně 1300 V pk pro hnací motory větší než 0,75 kW) na svorkách motoru musí přijmout vhodná opatření, jako je může být nainstalován motorový filtr, který chrání motor. Zákazníci se obracejí na dodavatele střídače. Je-li motorový filtr součástí, musí být instalován mezi měničem a motorem. Zákazníci by měli zajistit dostatečný prostor v rozvaděči a zohlednit pokyny pro instalaci a montáž v návodu k obsluze výrobce filtru měničů / výrobce filtrů motoru.

Upozornění: Maximální délka kabelu mezi motorem a měničem kmitočtu nesmí přesáhnout 20 m a musí být provedena stíněným kabelem, pokud možno přímým způsobem a bez dalších svorek / konektorů.

Upozornění: opletení ve spojovacím kabelu musí být průchozí a po obou stranách, tj. Motor a motor musí být elektricky připojeny k uzemnění na pohonu a motoru. Na straně motoru je třeba použít vhodné kabelové průchodky EMC, které se při nízkém odporu dotýkají stínění kabelu po celém obvodu.

Viz návod k obsluze obvodu pro třífázové, třífázové, třífázové, třífázové, třífázové, třífázové, třífázové, třífázové,
Část 2
Kontrola rotace:

Zapněte kompresor postranního kanálu. Směr otáčení oběžného kola musí odpovídat směru směrné šipky na krytu ventilátoru motoru na kompresoru bočního kanálu. Kromě toho musí být směr proudění proudění vzduchu shodný se směrovými šipkami na krytu výfuku. Pokud je směr otáčení špatný, musí být připojovací svorky vyměněny podle návodu k obsluze.
Hvězda-trojúhelník:

Většina strojů s motory nad 3,0 kW je určena pro spouštění hvězda-trojúhelník na rozvodné síti. Zákazníci dostanou informace o tom, zda je vaše zařízení vybaveno odpovídajícím spouštěcím okruhem, a to tak, že si prostudujete návod k obsluze. Pokud si zákazníci dávají přednost přímému zapnutí (velmi vysoký zkratový proud v okamžiku zapnutí), společnost SKVTechnik doporučuje konzultovat firmu napájení.

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.