Veröffentlicht am Schreib einen Kommentar

Elektrické uvedenie kompresorov bočných kanálov do prevádzky

Časť 1:

Základné poznámky:

Zákazníci by mali vykonať tu popísanú prácu pre elektrické uvedenie kompresorov bočných kanálov do prevádzky iba kvalifikovaným elektrikárom. Pripojenie sa vykoná podľa schémy v svorkovnici kompresora a podľa príslušných miestnych predpisov.
POZOR:

Motormi pohonu môžu byť trojfázové motory alebo motory so striedavým prúdom. Písmená D alebo (…- 3) pre trojfázové motory sa používajú v označení zariadenia alebo E alebo (…- 1). Hnací motor musí byť vybavený ochranným spínačom motora (nie je potrebný na prevádzku frekvenčného meniča). Pre zariadenia pracujúce s frekvenčnými meničmi musí byť k meniču pripojený existujúci monitor teploty (NC kontakt) a vyhodnotený.
Špeciálne pokyny pre prevádzku s frekvenčnými meničmi:

Napájacie napätie frekvenčného meniča nesmie presiahnuť 400 V bez filtra motora. V prípade dlhých vedení musia byť na svorkách motora vyššie napájacie napätie meniča a / alebo prekročené napätie impulzov (maximálne 1000 Vpk pre hnacie motory do 0,75 kW, maximálne 1300 Vpk pre hnacie motory nad 0,75 kW), vhodné opatrenia, napr. môže byť nainštalovaný motorový filter na ochranu motora. Zákazníci sa obrátia na dodávateľa meniča. Ak je filter motora súčasťou dodávky, musí byť namontovaný medzi meničom a motorom. Zákazníci by mali zabezpečiť dostatočný priestor v rozvádzači a zohľadniť pokyny na inštaláciu a montáž v návode na obsluhu výrobcu frekvenčného meniča / výrobcu filtra motorov.

Upozornenie: Maximálna dĺžka kábla medzi motorom a frekvenčným meničom nesmie presiahnuť 20 m a musí sa vykonávať pomocou tieneného kábla, ak je to možné priamym spôsobom a bez ďalších svoriek / zástrčiek.

Upozornenie: sieťovina v spojovacom kábli musí byť priechodná a po oboch stranách, tzn. Motor a motor musia byť elektricky pripojené k uzemňovaciemu systému na pohone a motore. Na strane motora sa musia použiť vhodné káblové priechodky EMC, ktoré sa pri nízkej odolnosti dotýkajú štítov káblov po celom obvode.

Pozrite si návod na obsluhu obvodu pre trojfázové kompresory s bočnými kanálmi a štandardné bočné kompresory.
Časť 2
Kontrola rotácie:

Zapnite kompresor bočného kanála. Smer otáčania obežného kolesa musí zodpovedať smeru šípky smeru na kryte ventilátora motora na kompresore bočných kanálov. Naviac musí byť smer prúdenia vzduchu zhodný so smerovými šípkami na kryte výfuku. Ak je smer otáčania nesprávny, pripojovacie svorky sa musia vymeniť podľa návodu na obsluhu.
Hviezda-trojuholník:

Väčšina strojov s motormi nad 3,0 kW je navrhnutá na spúšťanie hviezda-trojuholník na rozvodnej sieti. Zákazník dostane informácie o tom, či je vaše zariadenie vybavené zodpovedajúcim štartovacím obvodom, a to tak, že si preštudujete návod na obsluhu. Ak zákazníci uprednostňujú priame zapínanie (veľmi vysoký skratový prúd v momente zapnutia), spoločnosť SKVTechnik odporúča konzultáciu s dodávateľom elektrickej energie.

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.