Veröffentlicht am Schreib einen Kommentar

Elektrisk igangsetting av sidekanalkompressorer

Del 1:

Grunnleggende notater:

Kunder bør utføre arbeidet som er beskrevet her for elektrisk igangsetting av sidekanalkompressorer bare av en kvalifisert elektriker. Tilkoblingen skal gjøres i henhold til diagrammet i kompressorens klemboks og i henhold til gjeldende lokale forskrifter.
FORSIKTIG:

Drivmotorer kan være trefasede motorer eller vekselstrømsmotorer. Bokstavene D eller (…- 3) for trefasemotorer brukes i enhetsbetegnelsen eller E eller (…- 1). Drivmotoren må være utstyrt med en motorbeskyttelsesbryter (ikke nødvendig for frekvensomformer). For enheter som drives med frekvensomformere, må eksisterende temperaturmonitor (NC-kontakt) kobles til omformeren og evalueres.
Spesielle notater for drift med frekvensomformere:

Tilførselsspenningen til frekvensomformeren må ikke overstige 400 V uten motorfilter. For lengre linjer, høyere inverter forsyningsspenninger og eller forsinkelser i pulsspenninger (opptil 1000 Vpk for drivmotorer opp til 0,75 kW, maksimalt 1,300 V pk for drivmotorene er større enn 0,75 kW) på motorklemmene treffe passende tiltak som for eksempel Et motorfilter kan installeres for å beskytte motoren. Kunder vender seg til leverandøren av omformeren. Hvis motorfilteret er inkludert, må det monteres mellom omformeren og motoren. Kunder skal sørge for tilstrekkelig plass i kontrollskapet og ta hensyn til instruksjonene for montering og montering i bruksanvisningen til frekvensomformer produsent / motorfilter produsent.

Merk: Den maksimale kabellengden mellom motoren og driv må ikke overstige 20 m og må være skjermet kabel, blir utført som mulig på en direkte måte og uten ytterligere klemme / pluggforbindelser.

Forsiktig: skjermen flettet i tilkoblingskabelen må være gjennom og på begge sider, dvs. Motoren og motoren må være elektrisk koblet til jordsystemet på stasjonen og motoren. På motorsiden skal egnede EMC-kabelforskyvninger brukes, som berører kabelskjermen over hele omkretsen ved lav motstand.

Se bruksanvisningen for kretsen for trefasede sidekanal kompressorer og standard sidestrømskompressorer.
Del 2
Rotasjon Sjekk:

Slå på sidekanalkompressoren. Rotasjonsretningen til pumpehjulet må korrespondere med retningen til retningspilen på motorens viftedeksel på sidekanalkompressoren. I tillegg må strømningsretningen til luftstrømmen falle sammen med retningspilen på lyddemperhuset. Hvis rotasjonsretningen er feil, må tilkoblingsklemmene skiftes ut i henhold til bruksanvisningen.
Star-trekantstart:

De fleste maskiner med motorer over 3,0 kW er konstruert for star-delta oppstart på verktøylinjen. Kunder får informasjon om hvorvidt enheten din er utstyrt med en tilsvarende oppstartskrets ved å studere bruksanvisningen. Hvis kundene foretrekker direkte påkobling (veldig høy kortslutningsstrøm ved øyeblikkelig påkopling), anbefaler SKVTechnik å konsultere strømforsyningsfirmaet.

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.