Forlaget

SKVTechnik,
Eier: A. Mocker, Straßberger Straße 31
Kopier til utklippstavlen

Telefonnummer: +49 3741 2510951
Telefonnummer: +49 172 7799600
Faksnummer: +49 3741 2510952
E-postadresse: skvtechnik@gmail.com

Moms ID nummer: DE166701833

Ansvarlig for innholdet: A. Mocker, adresse som ovenfor.

Informasjon om tvistbilæggelse på Internett: EU-kommisjonen har opprettet en internettplattform for tvistbilæggelse (såkalt „OS-plattform“). OS-plattformen tjener som et inngangspunkt for domstolsoppgjør om tvister om kontraktsforpliktelser som oppstår ved kjøp av online. OS-plattformen er tilgjengelig på følgende lenke: http://ec.europa.eu/consumers/odr.