Odcisk

SKVTechnik,
Właściciel: A. Mocker, Straßberger Straße 31
Skopiuj do schowka

Numer telefonu: +49 3741 2510951
Numer telefonu: +49 172 7799600
Numer faksu: +49 3741 2510952
Adres e-mail: skvtechnik @ gmail.com

Numer identyfikacyjny VAT: DE166701833

Odpowiedzialny za treść: A. Mocker, adres jak wyżej.

Informacje o rozstrzyganiu sporów online: Komisja Europejska utworzyła platformę internetową dla rozstrzygania sporów internetowych (tzw. Platforma systemu operacyjnego). Platforma systemu operacyjnego służy jako punkt wejścia do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zakupu online. Platforma systemu operacyjnego dostępna jest pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.