Odtlačok

SKVTechnik,
Vlastník: A. Mocker, Straßberger Straße 31
Kopírovať do schránky

Telefónne číslo: +49 3741 2510951
Telefónne číslo: +49 172 7799600
Faxové číslo: +49 3741 2510952
E-mailová adresa: skvtechnik @ gmail.com

Identifikačné číslo pre DPH: DE166701833

Zodpovedný za obsah: A. Mocker, adresa uvedená vyššie.

Informácie o riešení sporov online: Európska komisia vytvorila internetovú platformu na riešenie sporov online (takzvaná „platforma OS“). Platforma OS slúži ako miesto vstupu na mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z kúpnych zmlúv na internete. Platforma OS je k dispozícii na nasledujúcej linke: http://ec.europa.eu/consumers/odr.