Veröffentlicht am Schreib einen Kommentar

Ovládajte dúchadlo s bočným kanálom s prepínacími ventilmi

Veľa ventilačných a priemyselných aplikácií si vyžaduje obrátenie prietoku vzduchu. SKVTechnik odporúča: ovládanie dúchadiel bočných kanálov s takzvanými prestavovacími ventilmi.

SKVTechnik dnes vysvetľuje princíp prepínacích ventilov. Spínacie ventily sú schopné prepínať prietok vzduchu v potrubí stlačeného vzduchu od nasávania k vyfukovaniu. Spínací proces prebieha v priebehu jednej desatiny sekundy. Ovládanie ventilov je možné v troch smeroch. Prepínacie ventily je možné prepínať elektrickým impulzom 24 V alebo 220 V alebo pneumatickým impulzom.
Výhody prechodu sú spôsobené aplikáciami. Napríklad v pneumatických rúrkových systémoch sa reverzné ventily používajú na používanie existujúcich dopravných potrubí pre oba smery dopravy. Pretože je prepínač veľmi rýchly, je možný rýchly postup.

Existujú dva rôzne typy ventilov. Jedná sa o spínací ventil DS-VI a spínací ventil DS-VS. Spínací ventil VS má nasledujúcu výhodu oproti prepínaciemu ventilu VI. Spínací ventil VS má okrem polohových bublín a odsávania aj takzvanú nulovú polohu. Nulová poloha znamená, že v tlakovom potrubí nie je tlak. Napriek fungovaniu kompresora bočného kanála sa v pracovnej línii nepremiestňuje žiadny vzduch. Nulová poloha teda prepravuje vzduch v kruhu. Toto sa vykonáva, až kým nie je prepínací ventil prepnutý na tlak alebo nasávanie. Táto funkcia má výhody pre aplikácie, ktoré je potrebné v procese odstrániť. Dúchadlo bočného kanálu nemusí byť zastavené a neskôr sa môže znova spustiť. Okrem toho má prepínací ventil tú výhodu, že môže byť riadený pneumaticky okrem elektrického ovládania. Typickou aplikáciou môže byť napríklad odstránenie obrobkov po kroku spracovania.

Ako reverzné ventily ponúka SKVTechnik ventilové rozmery 2 palce, 2,5 palca alebo 3 palce. Adaptéry pre rôzne varianty odtoku dúchadiel bočných kanálov ponúka spoločnosť SKVTechnik. Spínacie ventily môžu byť dodávané priamo s príslušným dúchadlom bočného kanálu v SVKTechnik. To však nie je podmienkou predaja prestavovacích ventilov. Spínacie ventily SKVTechnik môžu byť ľahko pripojené k existujúcim dúchadlám bočných kanálov zákazníkmi.

SKVTechnik pôsobí ako internetovom obchode pretože 2012. SKVTechnik ponúka všetky druhy dúchadiel s bočným kanálom a fanúšikov an.s Z malej 0.2 kW stroje až do 27,0 kW kompresora je všetko, čo na policiach. Fanúšikov je možné zakúpiť tu „mimo políc“ alebo objednať od zákazníka ako najzákladnejšie zariadenia. SKVTechnik tiež predáva fanúšikov ako jednorazové. Spoločnosť SKVTechnik ponúka príslušné originálne príslušenstvo výrobcu pre tieto zariadenia. SKVTechnik ponúka dúchadlá s bočnými kanálmi a fanúšikov rôznych európskych výrobcov. Zákazníci si môžu kúpiť od príslušného preferovaného výrobcu a za lacnejšiu cenu. Základom úspechu spoločnosti SKVTechnik je nákup strojov vo veľkých častiach a odovzdanie výhod nákupu zákazníkom. Plošné hierarchie a dôsledná kontrola nákladov umožňujú.

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.