Sprężarki boczne zapewniają płynne akwakultury i kąpiele zanurzeniowe w ruchu

Sprężarki boczne zapewniają wystarczający przepływ płynów w kąpielach zanurzeniowych i akwakulturach. Sprężarki boczne sprawiają, że procesy nurkowania są skuteczniejsze i sprzyjają wzrostowi.

Ciągłe wdmuchiwanie sprężonego powietrza i odpływu tego powietrza na podłogę basenu powoduje ruch w płynach w basenach. Docelowe miejsce dla akwakultury jest inne niż w przypadku zbiorników zanurzeniowych produkcji przemysłowej.

Zastosowanie – Akwakultura:

W przypadku akwakultury należy zapewnić ciągłą transformację kultury. Powodem tego jest dostarczenie kultury tlenem lub zapewnienie, że stężenie roztworu substancji odżywczych w dorzeczu jest równomiernie rozprowadzone i utrzymywane we wszystkich punktach. Akwakultura karmi się składnikami odżywczymi zawartymi w roztworze. Sprężarki boczne są w stanie wytwarzać sprężone powietrze w ciągłej pracy. Sprężone powietrze jest prowadzone przez przewody rurowe lub węże do dna zbiorników cieczy, gdzie są rozdzielone na drobne pęcherzyki powietrza za pomocą otworów wentylacyjnych. Roztwór odżywczy utrzymywany jest w ruchu przez wypływające, rosnące powietrze i jest równomiernie rozmieszczone w basenie. Akwakultura ma te same warunki wzrostu w każdym punkcie basenu, ponieważ stężenia w roztworze substancji odżywczych są zawsze takie same.
Patrz rysunek:
Tutaj czytelnik widzi, że sprężone powietrze sprężarek bocznych jest wydmuchiwanych na dno basenu. Powietrze jest najpierw kierowane do wylotów powietrza za pomocą przewodów lub rurociągów, a następnie dzielone na małe pęcherzyki gazu. Wstępujące pęcherzyków zawijają ciecz i zapewniają równomierne rozprowadzenie stężenia.

Zastosowanie – przemysłowy zbiornik zanurzeniowy:

Powierzchnie mogą być zaplombowane lub wykończone przez zanurzenie. Stałe składniki kąpieli zanurzeniowej przylegają do powierzchni przedmiotu obrabianego i uszczelniają je. Efekt ten służy do ochrony materiałów przed korozją lub uzyskania efektów rafinacji lub utwardzania powierzchni. Są więc typowe zastosowania w kąpieli olejowych, kwaśnych kąpielach, kąpielach barwiących. Kompresory kanałów bocznych również wnikają w kąpiele. Sprężone powietrze jest prowadzone przez rurociągi do dna kąpieli zanurzeniowych i wciśnięte przez odpowietrznik. Odpływy tworzą pęcherzyki w mniejsze pęcherzyki. Powoduje to wzrost wirującego efektu w wodzie. Wymagane wirowanie. Powoduje przemieszczanie cieczy wokół przedmiotów obrabianych, a zatem cała powierzchnia obrabianego materiału jest zwilżana. Wygenerowana turbulencja sprawi, że proces ten będzie szybszy i skuteczniejszy.
Patrz rysunek:
Tutaj można zobaczyć, jak obrabiane elementy obrabiane są zawieszone w zbiornikach zanurzeniowych. Sprężarka boczna wytwarza sprężone powietrze, które jest kierowane do dna zbiornika przez system rur. W tym przypadku odpływ, a tym samym pożądana turbulencja ma miejsce w kąpieli zanurzeniowej.