Sidokanalskompressorer håller vätskor i akvakulturer och doppbad i rörelse

Sidokanalskompressorer säkerställer tillräcklig rörelse av vätskor i nedsänkt bad och akvakulturer. Sidokanalskompressorerna gör dykprocesserna mer effektiva och främjar tillväxt.

Den permanenta blåser in i tryckluft och utflödet av denna luft i bassängsgolvet, ger rörelse i vätskorna i bassängerna. Målpositionen för vattenbruk skiljer sig från det för dykningstankar av industriproduktion.

Tillämpning – vattenbruk:

När det gäller akvakulturer måste en kontinuerlig omvandling av kulturen säkerställas. Anledningen till detta är att försörja kulturen med syre eller för att säkerställa att koncentrationen av näringslösningen i bassängen är jämnt fördelad och hållen vid alla punkter. Akvakultur matar på näringsämnena i lösningen. Sidokanalskompressorer kan producera tryckluft i kontinuerlig drift. Tryckluften genomförs genom rör eller slangledningar till botten av vätskebassängerna, där den är uppdelad i fina luftbubblor med hjälp av ventiler. Näringslösningen hålls i rörelse av den utgående, uppåtgående luften och fördelas jämt i behållaren. Akvakultur har samma tillväxtförhållanden vid varje punkt i poolen, eftersom koncentrationerna i näringslösningen alltid är desamma.
Se figur:
Här ser läsaren att kompressorns tryckluft blåses ut i bassängens botten. Luften riktas först till luftutloppen via slang- eller rörsystem och delas sedan in i små gasbubblor. De stigande vesiklarna virvlar vätskan och därmed säkerställer en jämn fördelning av koncentrationen.

Användning – industriell dopptank:

Ytorna kan förseglas eller avslutas genom doppning. De fasta komponenterna i nedsänkningsbadvätskan fäster vid ytan av arbetsstycket och tätar den. Denna effekt används för att skydda material mot korrosion eller för att uppnå raffineringseffekter eller härda ytor. Således finns det typiska tillämpningar i oljebad, syrabad, färgbad. Sidokanalskompressorer blåser också in i baden. Tryckluften genomförs genom ledningar till botten av nedsänkningsbadet och pressas genom ventilen. Utflödena sänker de resulterande bubblorna till mindre bubblor. Detta medför en ökning av virvlande effekten i vattnet. Den virvlande är önskad. Det får vätska att röra sig runt de arbetsstycken som ska behandlas och sålunda hela arbetsstyckets yta är fuktad. Den genererade turbulensen kommer att göra denna process snabbare och effektivare.
Se figur:
Här kan du se hur de arbetsstycken som ska bearbetas är upphängda i doppbassängerna. En sidokanalskompressor producerar tryckluften, som riktas till bassängens botten via ett rörsystem. Här utförs utflödet och därigenom den önskade turbulensen i nedsänkningsbadet.