Sidekanalkompressorer holder væsker i akvakulturer og dyppebadekar i bevegelse

Sidekanalkompressorer sørger for tilstrekkelig bevegelse av væsker i nedsenket bad og akvakulturer. Sidekanalkompressorene gjør dykkingsprosessene mer effektive og fremmer vekst.

Den permanente blåser inn i komprimert luft og utstrømningen av denne luften i bassenget, bringer bevegelse inn i væskene i bassengene. Målposisjonen for akvakultursektoren er forskjellig fra det for dypningstanker av industriproduksjon.

Søknad – Akvakultur:

Når det gjelder akvakulturer, må en kontinuerlig transformasjon av kulturen sikres. Årsaken til dette er å gi kulturen oksygen eller for å sikre at konsentrasjonen av næringsoppløsningen i bassenget er jevnt fordelt og vedlikeholdt på alle punkter. Akvakultur fôrer på næringsstoffene som finnes i løsningen. Sidekanalkompressorer kan produsere trykkluft i kontinuerlig drift. Den komprimerte luften ledes gjennom rør eller slangelinjer til bunnen av væskebassenger, hvor den er delt inn i fine luftbobler ved hjelp av ventilasjoner. Næringsløsningen holdes i bevegelse av den utstrømmende, stigende luften og fordeles jevnt i bassenget. Akvakultur har de samme vekstforholdene ved hvert punkt i bassenget, da konsentrasjonene i næringsoppløsningen alltid er de samme.
Se figur:
Her ser leseren at komprimert luft av sidekanalkompressorene er blåst ut i bunnen av bassenget. Luften blir først rettet til luftutløpene via slange eller rørsystemer og deretter delt inn i små gassbobler. De stigende vesiklene virvler væsken og sikrer dermed en jevn fordeling av konsentrasjonen.

Søknad – industriell dypningstank:

Overflater kan være forseglet eller ferdig ved dykking. De faste komponenter i nedsenkningsbadvæsken holder seg til overflaten av arbeidsstykket og forsegler den. Denne effekten brukes til å beskytte materiale mot korrosjon eller for å oppnå raffineringseffekter eller herdende overflater. Dermed er det typiske anvendelser i oljebad, syrebad, fargebadekar. Sidekanal kompressorer blåser også inn i badene. Den komprimerte luften ledes gjennom rørledninger til bunnen av nedsenkningsbadene og presses gjennom ventilen. Avløpene suger de resulterende boblene inn i mindre bobler. Dette medfører en økning i virvelvirkningen i vannet. Den swirling er ønsket. Det får væske til å bevege seg rundt arbeidsstykkene som skal behandles, og hele overflaten på arbeidsstykket blir derfor fuktet. Den genererte turbulensen vil gjøre denne prosessen raskere, mer effektiv.
Se figur:
Her kan du se hvordan arbeidsstykkene som skal bearbeides, blir suspendert i dyppebassenger. En sidekanalkompressor produserer trykkluften, som ledes til bunnen av bassenget via et rørsystem. Her finner utløpet og dermed den ønskede turbulensen sted i nedsenkningsbadet.